lukk

Kokegrop

Kokegrop. Her er det funnet en kokegrop (0,8 x 0,7 m) fra middelalder.

Den tradisjonelle tolkningen av denne typen anlegg er at det er en forhistorisk stekeovn. En slik ovn laget man ved å tenne bål i en grop og legge steiner på bålet. Stein holder lenge på varme og avgir varme jevnt en stund etter oppvarming. Når bålet er slukket og kun glødende kull er igjen, legger man mat over steinene og lukker gropen. Maten blir dermed bakt i gropen.

Norsk middelalder regnes som perioden mellom ca 1030-1537 e.Kr. Hele perioden var preget av betydelig internasjonal kontakt gjennom handel, pilegrimsvandringer, kirkeorganisasjonen og kongehuset. Dagens Oslo inneholder både middelalderbyen og et stort omland som i middelalderen var jord- og skogbruksområder. Til sammen viser kildene at mesteparten av dagens byggesone har vært dyrket både i middelalderen og enda lenger tilbake i tid.