lukk

Tokerud østre gård

Tokerud Østre (Åker) (Gnr 99 Bnr 3) lå der hvor vi finner Stovner Senter i dag. Denne gården, som også ble kalt Søndre Tokerud, lå tidligere til ”Gata” som gikk sørover fra Tokerudveien. I tillegg til kjøpesenteret ligger også Fossum kirke på eiendommen i dag.

Den siste eieren, Sverre Aaker som kjøpte gården i 1939, drev relativt stort med griseoppdrett. På 1930-tallet bestod eiendommen av 230 mål, 130 mål innmark og resten skog. Alle bygningene på tunet var gamle og nedslitte, og det var ikke innlagt vann.

Under andre verdenskrig brant driftsbygningen ned i en dramatisk brann. Aaker bygde opp igjen en driftsbygning, med låve og en del som var spesialisert for griseproduksjon. Her ble det holdt i overkant av 100 griser. I 1950 ble hovedhuset rehabilitert. På 1960-tallet mottok han ekspropriasjonsforelegg fra kommunen, og sommeren 1963 var slutten kommet for Østre Tokerud gård.

Kilde: Knut Kraft, Groruddalen Historielag årbok 2002