lukk

Tokerud midtre (søndre)

Dette var trolig det gamle hovedbølet på Tokerud gård. Våningshuset var et laftet midtgangshus med to piper. Bygningen hadde ikke panel, noe som var uvanlig.

Våningshus uten panel finner man vanligvis kun på små husmannsplasser på denne tiden. På gårdene var det vanlig at bolighusene hadde panel.

Kanskje ble dette tunet fraflyttet i forbindelse med at våningshuset på Tokerud midtre ble bygget like ved? Dette anlegget ble revet i forbindelse med utbyggingen av området på 1960-tallet.