lukk

Tokerud midtre gård

Den hvite hovedbygningen på Midtre Tokerud er bygget i ca.1875.

Omkring århundreskiftet ble andre etasje leid ut til sommergjester, ofte familier fra Kristiania. Fra 1924 ble gården drevet av et søskenkollektiv bestående av seks søsken. Driften var allsidig. Melk, egg og korn inngikk i produksjonen sammen med skogsdrift.

Midtre Tokerud (Aasumb) er i dag barnehage. Oslo kommune overtok eiendommen med en klausul om at den skal bære jordmor Karen Aasumbs navn.

Denne gården hadde den største bygningsmassen av Tokerud-gårdene. På enkelte kart blir den kalt Søndre Tokerud. Hovedhuset og stabburet er bevart. Bygningene er oppført på Byantikvarens gule liste.