lukk

Stovner senter elevbidrag

Denne filmen er laget av elever fra Bjerke Videregående skole. Filmen om et kulturminne i Groruddalen er et resultat av et samarbeid mellom Byantikvaren i Oslo og de videregående skolene.