lukk

Sørbråten

Våningshuset ligger fortsatt på oversiden av Trondheimsveien. Huset er et midtpipehus. Det hadde tidligere sveitserstilsdetaljer, men er bygget om.

Husmannsplassene fikk alltid en mer marginal plassering enn gårdene, slik som her helt opp mot skogkanten.