lukk

Rommen søndre

Gården ble utskilt på 1850-tallet. Steinhoggeren Ole Kristiansen kjøpte gården som han senere utvidet, slik at gården til slutt hadde 100 mål innmark. Hans hustru het Karen Rommen og var fra Rommi. Både steinhogging og jordbruk var næringsveien. De drev mest med griser. Karen og Ole fikk 7 barn, 4 jenter og 3 gutter. Eldstesønnen Harald bygget seg en gård der Rommen skole ligger i dag (Nordre Rommen). Yngstesønnen Ivar overtok denne gården mens den mellomste, Bertrand, giftet seg og kjøpte Vestli i år 1913.
(Lå ved siden av Rommi skolen. Gården lå ved Trondheimsveien 565 ved siden av Rommiskolen. )
Kilde: Stovnerporten