lukk

Rommen øvre gård, nordre anlegg

Denne eiendommen lå ved Trondheimsveien 567. Da våningshuset ble totalt ødelagt i brann for noen år siden, fant man en gammel grensestein av grorudgranitt i pipefundamentet. Steinen, som ble produsert på slutten av 1860-tallet, hadde en feil som gjorde den ubrukelig til sitt egentlige formål. Den ble i stedet del av pipefundamentet. Nå er grensesteinen plassert på skolegården til Rommiskolen.