lukk

Rommen nedre gård

Nedre Rommen (Gnr 97 Bnr 2 og 3) er revet. Gården lå like nedenfor Grorud brannstasjon. Den hadde våningshus i sveitserstil i to etasjer, samt flere andre bolighus og driftsbygninger fra forskjellige tidsepoker. Nedre Rommen er den eldste av Rommen-gårdene til tross for at det er Holen som har Bnr 1.

På bildet ser vi fra venstre: Hustru Anne Larsdatter, bror til Ole Rommen, selveier Olaus Olsen Rommen, Hilda Kristoffersen Rommen (kone), gårdbruker Ole Rommen, husdame/barnepike på gården, barnet tilhører Hilda og Ole Rommen.