lukk

Jesperud gård

Man kan gjerne undre seg over navnet Jesperud eller kanskje mer korrekt Jesperrud; gården som Jesper ryddet. Den er neppe så gammel som en ekte rud-gård, utskilt som den er fra Øvre Fossum. Kildeskriftet Akersgårder av Henning Sollied gir ingen forklaring på når utskillelsen har funnet sted. I tilknytning til sin omtale av Fossum nevner Sollied heller ingen Jesper som kan være opphav til navnet. Vi får derfor fortsette å undre oss.

To av husene står igjen ved kanten av jordet. Våningshuset er fortsatt bolig, mens låven har fått nytt liv som klubbhus for Vestli IL. Stabburet som sto der er demontert og flyttet til traktene ved Sørumsand hvor det kanskje blir gjenreist en gang. Grisehuset og et annet uthus, hvor det blant annet ble holdt høns, er revet.

Adressen i moderne tid er Fossumberget 20 og matrikkelbetegnelsen er revidert til Gnr 100 Bnr 38. Den siste som drev gårdsbruk på Jesperud var Jacob Jacobsen Jesperud (1900–80). Hans yngste bror, Petter, bodde også på gården med familien sin fram til 1949–50. Petter Jesperud var kullhandler og drev brenselsforretning i Thv. Meyers gate på Grünerløkka.