lukk

Holen

En Rommen-gård (Gnr 97 Bnr 1) som lå ved Trondheimsveien rett sør for Bånkallenga. Den ble fraskilt Rommen i 1777. Gårdshusene lå ved Karen Platous vei. En husmannsplass som ble kalt Kattegropbakken skal ha ligget omtrent ved Holen.