lukk

Gravrøyser

Her ligger det 2 gravrøyser inntil oltidsveien. Den ene er ca. 8 m i diameter og 0,5 m høy og den andre er ca. 7,5 m i diameter og 0,5 m høy. Røysene er sannsynligvis reist i eldre jernalder.

Eldre jernalder i Norge regnes som perioden mellom 500 f.Kr.–ca. 570 e.Kr. Perioden kjennetegnes ved at jern overtar som redskapsmateriale i stedet for bronse og stein. Bruk av jernøkser og jernarder gjorde det lettere å hugge skog og utnytte større områder til jordbruk enn tidligere. I tillegg begynte man å gjødsle jorda, noe som økte brukstiden til jordene. Gårdene ble i løpet av eldre jernalder stedfaste, og små høvding- og kongedømmer ble dannet i løpet av perioden.