lukk

Fossum øvre gård

Øvre Fossum gård er i kommunalt eie. Våningshuset drives som lokalt kulturhus, og huser også bydelens kulturavdeling. I tillegg er det ridesenter på gården, og Østre Aker husflidslag leier rom i låven.

Oldtidsveien, som også er offisiell pilegrimsled, går forbi gården og videre inn i skogen opp til toppen av Gjelleråsen.

Øvre Fossum gård har våningshus, stabbur, stor driftsbygning og drengestue bevart. De fleste bygningene er fra slutten av 1800-tallet. Den store røde, driftsbygningen, eller enhetslåven som slike bygninger ofte blir kalt, ble vanlig i siste halvdel av 1800-tallet. Slike røde driftsbygninger har siden dominert de fleste norske gårdstun.