lukk

Fjeldborg

Tidligere plass under Romsås. Fjeldborg ble skilt ut fra Romsås gård i 1898. Tomten var på ca. 10 mål.

Våningshus og to uthus ble oppført omkring århundreskiftet av Ole Johannes Fjell. I uthusene var det fjøs med plass til gris, høner, hest samt vognskjul og bryggerhus.

Fjell arbeidet som steinhogger. En kombinasjon av lønnsarbeid og litt jordbruk (hagebruk) var en vanlig måte å livnære seg på. I tillegg var det vanlig å leie ut et rom eller to for å spe på inntekten til husholdet.

Våninghuset ligger der fortsatt, mens uthusene er revet. Området er dessuten fortettet.

Kilde: Børre A. Hauglie, Groruddalen Historielags årbok 2002.