lukk

Fagerhaug

Hytta som ligger midt blant terrasseblokkene ble bygget av Martin Bånkall på 1920-tallet. Hyttebebyggelsen i Groruddalen er i stor grad revet eller påbygget. Denne er en av få som fortsatt er godt bevart. Martin Bånkall drev steinbrudd og bygde hytta for å ha et sted å trekke seg tilbake.