lukk

Veitvetplassen

Denne eiendommen var opprinnelig en husmannsplass under Veitvet gård. Gamle kart indikerer at Veitvet gård lå på nedsiden av Trondheimsveien, og Veitvetplassen fikk som så mange andre husmannsplasser en plassering i skogkanten. Eiendommen var i godseier Mathisens eie (Linderud gård). I 1911 flyttet familien Hafsten inn her. Familien bestod av fem barn og ekteparet Ole og Ellen Kristine. Begge hadde arbeidet på Linderud gård. Stua som lå her på denne tiden hadde to rom og kjøkken samt et lite bislag. Jorden som lå til Veitvetplassen var ikke stor nok til å fø en familien, dermed jobbet Ole som gårdsarbeider på Linderud gård, og om sommeren arbeidet også barna her. Familien hadde fem til seks melkekyr, et par griser og høner og en dyrkbar jord på ca. 10–15 mål. Poteter, grønnsaker, høy og turnips ble dyrket.

I 1933 bygslet familien Schanche den tidligere husmannsplassen og startet gartneri. De hadde fra før drevet gartneri på Sandaker. Godseieren bygde på våningshuet (det gule) og la inn vann før Schanche flyttet inn. Etter krigen kjøpte familien eiendommen og bygde stall og fjøs (det hvite huset). Både ku, gris og høns ble holdt til eget bruk. Det ble bygget nytt våningshus på 1950-tallet.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.

Kilde: Groruddalen historielag årbok 1998: Veitvet og Veitvetplassen Aage Asbjørn Brustad.