lukk

Linderudsletten

Inntil slutten av 1950-tallet lå det tre husmannsplasser tilhørende Linderud gård i området Sletteløkka. I folketellingen fra 1900 står de oppført som Linderudsletta, og på kart fra 1930-tallet har plassene navnet Linderudsletten. På eldre kart står plassene nevnt som Sørplassen, Mellemplassen og Nordplassen.