lukk

Tveten gård rullebod

Rulleboden er en stor bygning i to etasjer, oppført i tømmer med utvendig tjærebeiset panel. I rulleboden sto klesrullen, dvs. datidens strykejern. Klesrullen ble særlig benyttet for store tøyer som duker og sengetøy.

Det var det ene rommet som ble brukt som rullebod, mens den andre rommet og loftet ble benyttet til oppbevaring og lager for likt og ulikt. Boden er første gang nevnt i et skifte i 1783.