lukk

Tveten gård ishus

Før kjøleskapene og fryseboksenes tid brukte alle gårder isblokker til nedkjøling, og da særlig av melka. Isblokkene ble oppbevart i store hauger med sagflis, og på Tveten var det et eget hus til dette formålet. Ishuset er en murt kjeller, godt nedgravt i bakken, og med et saltak over. Byggeår er ukjent, men antas å være fra 1700-tallet.

Isblokkene ble skåret på dammer og vann i nærheten, og Tveten hentet mye av isen fra Lutvann. Isen ble skåret for hånd med lange grovtannede sager, og en spesiell istang ble brukt for å få heist isblokkene opp på isen og lastet på sledene for kjøring med hest til gården. Her ble de stablet i ishuset og pakket godt inn i isolerende sagflis.