lukk

Tveten gård hønsehus

Hønsehuset og grisehuset er bygget i upusset tegl, og er blant de best bevarte husene på gården. Hønsehuset er det huset som peker ut fra grisehuset (og vognskjulet). Grisebingen lå på baksiden vendt bort fra gårdstunet.

På 2000-tallet begynte man med hønsehold igjen (det er stas for unga med dyr på en gård!), men under restriksjonene som fulgte med fugleinfluensaen ble dette avsluttet i 2007.