lukk

Tveten gård

Tveten var en stor gård, med over 1.000 mål dyrket mark og på det meste 30 hester på stallen. Det var bruk for mye jordbruksredskap, for eksempel ploger, harver, hesteriver, såmaskiner, slåmaskiner og selvbindere. Dessuten høyvogner og vogner og sleder for kjøring av melk, is og teglstein, og vogner, karjoler og spissleder for kjøring av folk. Ikke rart det var behov for et stort vognskjul på Tveten gård.

Da gården fikk sin første bil i 1918, og seinere traktorer og lastebiler, ble det innredet bilgarasjer i enden av vognskulet ut mot tunet, der hvor de store gule dørene er.

Bygningen er sannsynligvis av samme alder som rulleboden og ishuset, og med det samme tjærebredde tømmermannspanelet.

Vognskjulet var sterkt svekket av råte, og taket stod i akutt fare for å rase sammen i en kraftig snøvinter. Venneforeningen på gården (Tveten gårds venner) engasjerte seg, og i 2004 og 2005 ble taket skiftet gjennom et omfattende dugnadsarbeid, i samarbeid med elever og lærere fra tømrerlinja på naboskolen Hellerud videregående. I tillegg ble råtne bunnsviller og bærebjelker skiftet, og på hele østveggen ble panelet byttet.

- teksten er delvis basert på heftet "Tveten gård", Tveten gårds venner og Hellerud bydel, 1999