lukk

Tveten gård

Stabburet er bygget i 1858 av Julius Martinus Stenersen. Det er bygget i tømmer i tre etasjer, og hadde tidligere et klokketårn. Stabburet er blant de største og best bevarte stabburene av denne typen på Østlandet. Stabburet er bygget på åtte stabber av huggen granitt, for å hindre at mus og rotter kommer inn i huset. Legg også merke til avstanden mellom stabburstrappene og dørstokken.

Et stort og flott stabbur var et synlig symbol på gårdens velstand og rikdom. På Tveten har stabburet fått en imponerende plassering ut mot byen, og er synlig i hele omegnen nedenfor.

I forbindelse med den pågående restaurereringen av gården (2012) er det er planer om å gjenoppbygge klokketårnet. Det foreligger tegninger for et nytt klokketårn basert på gamle fotografier og bygningsarkeologiske undersøkelser av taket.

- teksten er delvis basert på heftet "Tveten gård", Tveten gårds venner og Hellerud bydel, 1999