lukk

Tveten gård

Veslestua ble bygget i 1922 som bolig for Even Stenersen da han giftet seg med Borghild Abel. Veslestua er bygget i tegl fra gården eget teglverk, Høyenhall teglverk.

Even var gårdsbestyrer under faren Wilhelm Stenersen. Wilhelm Stenersen eide gården fram til sin død i 1931, og Even overtok ikke gården formelt før i 1944, da moren Sigrid Stenersen døde. Even overtok gården da sammen med sine to brødre Thorleif og Edvard (Christopher Eger). Even var gårdsbestyrer med tittel fullmektig undre faren Wilhelm. Han kalte seg brukseier, fordi det var andre virksomheter enn ren gårdsdrift knyttet til gården, for eksempel teglverksdrift.

Huset fikk tilnavnet "Veslestua", som skulle betegne motsetningen til det store hovedhuset. Og fru Borghild ble tilsvarende kalt "Veslefrua".
I dag er Veslestua et populært stikk-innom sted på formiddagen, med enkel servering og forskjellige aktiviteter, som skriveverksted, samtalegrupper, tegning og maling.

- teksten er delvis basert på heftet "Tveten gård", Tveten gårds venner og Hellerud bydel, 1999