lukk

Tveten gård

Dagens driftsbygninger er fra 1928, etter en dramatisk brann 18. mai 1928. Da skjedde den store tragedien som alle gårder frykter; det brøt ut brann i den store låven! Men heldigvis gikk det godt med alle dyrene, og Aftenposten meldte at "Besetningen på 120 kuer og 16 hester ble reddet i siste øyeblikk."

Driftsbygningene på Tveten (fjøs, låve og stall) ble plassert i dette området på gården første gang i årene etter 1810. Nytt fjøs, stall og låve ble bygget i 1922. Det ble benyttet uvanlig mye teglstein til å være den slags bygninger, men Stenersenfamilien drev på den tiden Høyenhall teglverk, og hadde rikelig tilgang på teglstein som byggemateriale.