lukk

Tveten gård

Drengestua er kanskje den mest "unorske" bygningen på gården, og minner om bygninger på danske bondegårder. Drengestua er bygget en gang mellom 1810 og 1820, i forbindelse med de store arbeidene som Even B. Stenersen satte i gang etter at han overtok Tveten i 1810.

Drengestua er oppført i pusset tegl med et karakteristisk halvvalmet mansardtak, dvs. at takflaten er brukket. Hovedbygningen hadde på den tiden fortsatt mansardtak, så det var vel for å beholde stilen mellom de to bygningen at et slikt tak også ble valgt her. Drengestua erstattet en tilsvarende bygning av tømmer som også hadde mansardtak. Dessuten lå det dengang en stall og fjøsbygning på andre siden av tunet med mansardtak. Dette forklarer den noe gammelmodige takformen på den nye bygningen fra 1810-tallet.

Drengestua inneholdt melkebod, fulmektigværelse, bryggerhus og drengestue, dvs. boligrom for alle gårdsarbeiderne som bodde på gården. Seinere er drengestua bygget om flere ganger til mer moderne leiligheter, med tre leiligheter i første etasje og to på loftet. På 1990- og 2000-tallet har det også vært verksteder av ulike slag her, blant annet til en møbeltapetserer og en billedkunstner.

- teksten er delvis basert på heftet "Tveten gård", Tveten gårds venner og Hellerud bydel, 1999