lukk

Smalvollskogen borettslag

Blokkene i Smalvollskogen borettslag er tegnet av arkitektene Preben Krag og Jens Selmer. Arkitekturen kan karakteriseres som representativ for 1960-tallet, med et kompakt og strengt uttrykk. Bygningene har pulttak, er kledd med rød teglstein og har gavlvegger uten vinduer, formet som en stor skive. De ble utformet med tanke på å kunne benytte prefabrikerte bygningsdeler. Dette sammen med en rekke rasjonaliseringstiltak på byggeplassen, gjorde at prisen ble betydelig redusert i forhold til opprinnelige kalkyler. Mens høyblokkene på Tveita hovedsakelig inneholder ett- og toromsleiligheter, er det flest treroms leiligheter her. Området inneholdt også en dagligvarebutikk og en barnehage som fortsatt er i drift.