lukk

Luren husmannsplass

Luren var husmannsplass under Tveten gård, og er første gang nevnt i en fortegnelse fra 1771. Det er ingen synlige rester etter plassen i dag, og den lå innerst i Ragnfrids vei, i skråningen ned mot Smart Club på Alnabru.

Luren var bebodd fram til slutten av 1950-årene, og husene ble revet i 1960.

Navnet Luren er videreført i Luren borettslag i Ragnfrids vei.