lukk

Trosterud søndre gård

Våningshus fra slutten av 1800-tallet er bevart. Trosterud søndre inngikk i sykhusmiljøet, og fungerte som kuskebolig i en periode. Bygningen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig, og inngår i Verneplan for Akergårdene.