lukk

Trosterud nordre gård

Nordre Trosterud gård ligger fortsatt godt bevart mellom blokkene på Trosterud. Gården har et gammelt våningshus, hvor deler av det trolig er fra første halvdel av 1800-tallet. I 1900 kjøpte Dr. Dedichen Nordre Trosterud gård og oppført en psykiatrisk privatklinikk. Gården var en viktig del av institusjon og her ble det produsert mat til klinikken. I dag er det barnehage i våningshuset.