lukk

Solfjellet borettslag

På Haugerud er ni punktblokker i 12 etasjer plassert i et geometrisk V-mønster i lia opp mot marka. Det opprinnelige skogsterrenget som blokkene omkranser er tatt vare på og består av fjellrabber og furuskog. Blokkene er tegnet av arkitektene Rinnan og Tveten. Blokkene skiller seg fra 1960-tallets store lamellblokker og har mer til felles med 1950-tallet punktblokker.