lukk

Sankthansfjellet borettslag

Bygningene er tegnet av Paul Cappelen og Thorbjørn Rodahl i 1965. Bebyggelsen ligger i et kupert og bratt terreng. Det ble lagt vekt på å skape småhusbebyggelse med høy utnyttelse og enkel elementproduksjon. Hver husenhet er på 9 x 13 meter og er uten vinduer på tre sider. Hovedideen var å skape et stille og innadvent boligmiljø med skjermede gårder og terrasser. Alle leilighetene har en terrasse i annen etasje hvor beboerne kan nyte utsikten over byen.

Inspirasjonen til atriumshusene ble blant annet hentet fra middelhavslandene. Det var ikke antikken eller renessansen bygninger som begeistret arkitektene, men den folklige byggeskikken i små landsbyer. ”I denne tette boligformen har menneskene lært å leve i samfunn, lært å leve i by. I de greske landsbyene var fellesskapet til å ta å føle på,…” hevdet arkitekten Per Cappelen i 1962. At sosialt fellesskap kunne frembringes ved rent fysiske midler var en vanlig oppfatning blant arkitekter og planlegger på denne tiden. Atriumshuset hadde mange av de egenskapene som nå ble verdsatt. Hustypen kom fra Danmark, og ble lansert på en utstilling i København i 1954. Et klart skille mellom private og offentlig uteområder og et helt privat uterom ble vektlagt som gode kvaliteter. Dessuten var husene arealeffektive og ga god utnyttelse av tomtene. Atriumshusene ble vanligvis bygget på flate tomter, og i så måte er Haugerud et unntak.