lukk

Lutvann leir

Militært anlegg bygd av de tyske okkupasjonsstyrkene som kommmandosentral for antiluftskyts under andre verdenskrig, sambandsknutepunkt og skole for etterretningstjenesten. Leiren sto ferdig i 1943 med et stort antall bygninger, mange i laftet tømmer. Flere av disse eksisterer fortsatt.

Under krigen lå Lutvann leir svært usjenert til ute i skogen. Det var mye vilt i området, og gode muligheter for jakt. Høyere offiserer og andre tyske prominenser brukte leiren som rekreasjonssted. Reichskommisar Josef Terboven skal ha skutt en stor elg inne på leirområdet ved ett av sine besøk. Anlegget ble overtatt av Forsvaret etter frigjøringen, og Luftforsvarets skole for sambands- og radarteknisk befal holdt til der til et stykke opp på 1970-tallet. I de senere årene har det kommet flere nye bygninger som rommer militære funksjoner.