lukk

Trosterud og Haugerud

Fellesskapsanlegg og drabantby

Drabantbyområdene Trosterud og Haugerud ligger i den vestvendte dalsiden av Groruddalen og har navn etter gårdene som fortsatt ligger her.

Haugerud ble planlagt som drabantby tidlig på 1960-tallet og reist i siste halvdel av tiåret. Arkitektene Rinnan og Tveten har både utarbeidet reguleringsplanen og tegnet de fleste boligblokkene. De samme arkitektene stod også for utforming av skoler, idrettsanlegg, senter og T-banestasjon. På Haugerud er ni punktblokker i 12 etasjer plassert i et geometrisk V-mønster i lia opp mot marka. På de flatere partiene ligger fireetasjes skiveblokker, og det kuperte terrenget lengst sør er bebygget med atriumhus.

Drabantbyen på Trosterud ble oppført som en forlengelse av Haugerud på begynnelsen av 1970-tallet, etter at området ble kommunens eiendom i 1967. Området har en meget interessant institusjonshistorie. I 1900 kjøpte Dr. Dedichen Nordre Trosterud gård og oppført en psykiatrisk privatklinikk. Dedichen ønsket et åpent hospital og mye arbeid ble lagt ned i å utforme sykehusbygninger og parkanlegg. I dag er privatklinikken historie, men anlegget ligger bevart midt inne i drabantbyene på Trosterud.