lukk

Haugerud senter

Skoler, barnehage, idrettshall, trygdeboliger, kirke og et lite forretningssenter ligger samlet innenfor et lite område. T-banestasjonen, som ligger på andre siden av Tvetenveien, er forbundet med sentrumsområde via en gangbru. Mens Tveita hadde et sentrum av ”overordnet rang”, skulle Haugerud være en såkalt satellitt med et mindre tjenestetilbud. Bortsett fra kirken er alle bygningene planlagt og tegnet av Rinnan og Tveten. Forretningssenteret stod ferdig rundt 1970. Det har en kubistisk form og et utvendig rammeverk med et gjentagende mønster. Strukturalisme er et begrep som ofte blir brukt om slike uttrykk. Skikken med å synliggjøre bærende stålkonstruksjoner kom allerede på 1930-tallet. I dag er senteret bygget på i høyden.