lukk

Haugerud østre gård

Deler av tunet på Haugerud gård ligger fortsatt bevart inne blant drabantbybebyggelsen på Haugerud. Våningshuset ble bygget på slutten av 1800-tallet og er i sveitserstil. I tillegg ligger det stabbur, drengestue og xxx på tunet. Driftsbygningen brant på 1970-tallet.

Tidlig på 1900-tallet ble det skilt ut flere tomter til småhusbebyggelse og i 1947 kjøpte Oslo kommune store deler av gården til boligbebyggelse. Gården hadde flere husmannsplasser; Larsbråten, Hagapynten og Karlsstuen.