lukk

Funnsted fra yngre steinalder

I området rundt Trosterud gård er det gjort flere funn som sannsynligvis er fra yngre steinalder. Det er i dette området gjort funn av en slipt kile av grønn bergart, skafthulløks av stein og en flintdolk eller spydspiss av grå flint.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.