lukk

Youngslunden

Nord for Bryn skole, langs Teisenveien ligger Youngslunden. Åpne plener, gangveier og noen spredte trær preger området. På flyfoto fra 1937 er inntrykket et annet. En mengde gamle trær danner en tydelig kontrast mot det ellers åpne landskapet. På et gammelt kart fra 1844 finnes forklaringen: Dette var en landskapspark, knyttet til Teisen gård. Fra gårdstunet førte en allé opp til parken. I siste halvdel av 1700-tallet satt Karen Ancher på Teisen. Kanskje var det hun som anla parkanlegget hvor de kondisjonerte kunne forlyste seg? Midt i parken lå et rundt lysthus av store trær og i den nordre enden av parken stod en stor gravstein. Her lå ridehesten til Thygeson på Teisen gård begravet. I tiden før andre verdenskrig var parken en yndet lekeplass.