lukk

Solvang gård

Teisen søndre var det gamle hovedbølet på Teisen gård. Over tid ble det delt opp i flere bruk. En del av gården, selve toppen, fikk bruksnummer 3 og navnet Solvang.

I 1896 er det frøken Agnes Opsahl som står som eier, og det var hun som startet med å selge tomter til villabebyggelse. De første tomtene lå langs Strømsveien og Teisenveien.

I 1917 selges det som er igjen, et område på 200 mål, til Aker kommune. Gården ble forpaktet bort til Lars Petter Nielsen som drev med melkeproduksjon, og på åkrene ble det dyrket jordebær. Hovedbygningen ble tatt i bruk som Aker gamlehjem.

Et nytt sykehjem ble bygget i 1962. I 1974 bygget Frelsesarmeen en 13 etasjers bygning på eiendommen, og samme år ble det vedtatt å rive den gamle hovedbygningen.