lukk

Østre Aker prestegård

I 1855 foreslo herredsstyret å kjøpe 200 mål av Ulven gård til prestegård for den residerende kapellanen. I 1858 stod prestegården ferdig.

Våningshuset er oppført i pusset tegl og er et tidlig eksempel på sveitserstilsarkitektur. En staslig driftsbygning, sidebygning og stabbur ligger også på tunet. I 1875 ble Honoratus Halling sogneprest. Han hadde en spesiell interesse for arbeiderklassenes forhold, både når det kom til åndelige og sosiale forhold.

Etablering av kirke og prestegård betydde mye for området rundt. Klokkere, prester, pastorer, graver, organister og mange fler hadde sitt arbeid her og skulle ha bolig i nærheten.