lukk

Fyrstikkfabrikken funksjonærbolig

Bygningen ble oppført omkring 1910 som funksjonærbolig for fystikkfabrikken. Bygningen har trekk fra nordisk nybarokk som var vanlig i de to første tiårene på 1900-tallet.

I ”nybarokk” ligger både at man hentet rene, klassiserende former som søyleordener og lignende, men også at man hentet trekk fra 16- og 1700-tallets bygningsformer og uttrykk: Vi kan finne tømmervegger uten panel, eller brunmalte kledninger, gjerne i kombinasjon med vinduer og dører i tradisjonelle rød- og blåfarger. Man tar opp igjen symmetri i fasader og grunnplan, men kunne samtidig kombinere dette med detaljer fra jugendstilen.

Bygningen er oppført som bevaringsverdig på Gul liste.