lukk

Fjellhus nordre gård

Gården ble skilt ut som eget bruk i 1856. I 1917 ble gården kjøpt av AS Christiania arbeiderboliger. I 1936 ble gården overtatt av Østre Aker Sognkommune. Driften var forpaktet bort i hele perioden. Etter annen verdenskrig med grunnen regulert til kirkegård og vei (E 6). Lenge stod den gamle låven igjen, men nå er den erstattet av en nyere driftsbygning knyttet til driften av Østre Aker kirke.

Kilde: Brenna, Johs 1993: Toppen i Akersdalen.