lukk

Fjellhus hageby

I 1902 kjøpte Mandalsgata Høvleri Fjellhus gård og anla et stort trelastlager nede i dalbunnen. På 1930-tallet startet de å utparsellere villatomter i området opp mot Teisenveien. Solkroken, Fjellhus allé og Rimveien ble anlagt og bygget ut med småhus på 1930-tallet.

Solkroken har form som en halvsirkel og omkranser en plass, mens Fjellhus Allé og Rimveien går i en større bue. Selv om husene varierer både i form og størrelse ligger de plassert på en byggelinje, noe som skaper et ordnet uttrykk. Både utformingen av veiene og plasseringen av bebyggelsen er typisk for hvordan mange av hagebyene ble planlagt og utformet.