lukk

Tangerud gård

Gården lå ved enden av Tangerudveien, mot Lørenskog. Den lå i Skedsmo kommune med matrikkelnummer 80 inntil området ble overtatt av Oslo kommune i 1980. Navnet er sammensatt av det norrøne tangi, etter beliggenheten på en jordtange mellom to bekker, og rud. Tangerud er nevnt i skriftlige kilder fra 1666 og 1723. Av regnskaper og krøttertellinger går det fram at den samme slekten har vært eiere hele denne tiden.

Før 1666 var gården et seterbruk under Stav gård ved Nitelva. I 1839 ble den delt i to; Tangerud Nedre (Østre) (Gnr 80 Bnr 2, 5 & 19, nå 102/946) og Tangerud Øvre (Vestre) (Gnr 80 Bnr 1 & 4, nå 102/945).

Etter Oslo kommunes overtakelse fikk begge Tangerud-gårdene for enkelhets skyld gårds- og bruksnummer knyttet til Stovner-gårdene.
Den ene driftsbygningen var lenge benyttet til stall for et ridesenter på gården i 1970- og 1980-årene, men ble rammet av flere branner. I dag er alle gårdsbygningene revet, og området er bygget ut med rekkehusbebyggelse. Veiene Tangerudbakken og Idas vei er anlagt gjennom det tidligere gårdsarealet.