lukk

Stovner nedre gård

Gården lå til Haugenstuveien der Smiuveien 71 har bygninger i dag. Den ble revet i 1969. En liten rest av låven står fortsatt igjen. Siste eier var Kåre Mauritzen. Gården hadde en stor besetning av griser og drev også jordbruk med melkeproduksjon og korndyrking helt fram til boligutbyggingen.