lukk

Stig rekkehus

Rekkhusene på Stigenga ligger i tidligere skogsterreng. Området var innflyttingsklart i 1972/1973 og består av 41 rekker med 152 fireroms leiligheter. Byggherre var OBOS og arkitektene var Abrahamsen, Grinde og Philip. På 1970-tallet skjedde det en utvikling mot en mer tradisjonell norsk byggeskikk. Mens de fleste rekkehus bygget på 1960-tallet hadde flate tak, fikk nå bebyggelsen igjen mer tradisjonelle saltak.