lukk

Søderstrømhuset

Eiendommen i Trondheimsveien 490 ble skilt ut fra Romsås gård på slutten av 1800-tallet og fikk navnet Solvang. Huset ble bygget av Karl Søderstrøm omkring 1890. Det er nøkternt hus i sveitserstil. På 1950-tallet fikk det eternittkledning og nye vinduer.

I 1900 bodde det 10 personer i huset: Karl og Laura Søderstrøm og deres 7 barn samt en enke som var offentlig forsørget. Karl var stenhogger og innflyttet fra Sverige. På flyfoto fra 1937 kan man se hvordan eiendommen hadde et lite jorde, samt en hage med fruktrær. Det gikk en vei fra eiendommen og opp til et steinbrudd som det fortsatt mulig å se spor av, rett på oversiden av ringeveien som går rundt Romsås.

Mange arbeidere i Groruddalen var på denne tiden avhengige av å kombinere lønnsarbeid med jordbruk til selvforsyning eller salg. En tomt på noen mål gav rom for å dyrke korn, grønnsaker eller frukt. Å leie ut rom var en annen vanlig måte å skaffe inntekt på. Sosiale institusjoner for mennesker som ikke klarte seg selv var lite utbygget, og det offentlige benyttet seg ofte av forpleining i private hjem. Familien Søderstrøm hadde dermed ennå en ekstrainntekt, ved at de gav en gammel enkefrue husrom og stell.

Søderstrømhuset stod i mange år og forfalt. En av årsakene var at Trondheimsveien i 1970 ble planlagt i en ny trasee som ville ha medført riving. Denne reguleringen er ikke lenger aktuell. I 2009 ble eiendommen ført inn på Gul liste som bevaringsverdig. Bygningen er nylig satt i stand av Oslo kommune.