lukk

Romsås gård

Gårdshusene til Romsås (Gnr 96) lå ved Trondheimsveien 531 på hjørnet av Fossumveien. Den har eksistert fra 1550-tallet til den ble revet etter en brann på1980-tallet. Romsås var også skysstasjon og gjestgiveri opp til ca 1900. Da var 11 personer sysselsatt, og de bodde også på gården. Romsås hadde skogteig på områdene ved Emanuelfjell, Ravnkollen og østsiden av Steinbruvann til Røverkollen. Den ble solgt fra Kronen i 1663. Med 400 mål dyrket mark og 1500 mål skog var Romsås en av de store gårdene i Østre Aker.