lukk

Romsås blokkbebyggelse

Alle blokkene på Romsås er bygget etter samme mal og har et stramt og symmetrisk formspråk. De like blokkene skulle skape helhet og sammenheng samtidig som høydene på blokkene varierte fra 3 til 8 etasjer. De har to leiligheter pr. etasje og mellom leilighetene ligger trappehuset. Blokkene hadde balkong med brystning av betongplater i hele leilighetens bredde og horrisontale vindusbånd på begge sider.

Istedenfor kjellerboder ble det bygget utvendige boder. De såkalte sportsbodene skulle bidra til å skape lune oppholdsplasser mellom husene, og var et viktig grep i planen. Området har en stor andel store leiligheter med en fleksibel grunnplan. Nettopp fleksibilitet var viktig for arkitektene. Ved å samle alle våtromsinstallasjoner i en kjerne, kunne de andre veggene i leiligheten flyttes eller fjernes, og dermed tilpasses hver enkelt families behov.

I 1996 utlyste borettslagene på Romsås og OBOS en arkitektkonkurranse for rehabilitering. 4b arkitekter vant konkurransen og i dag er de fleste blokkene ferdig rehabilitert. De opprinnelige eternittplatene er erstattet med lys teglstein, balkongbrystningen er bygget opp av glassbyggerstein samtidig som balkongene er innglassede. Sportsbodene er delvis fjernet, delvis er det bygget nye med en annen form enn de opprinnelige.

Kilde:
Drabantbyen. Fremtid for fortiden 3/4-2002. Fortidsminneforeningen Oslo Akershus og Oslo kommune Byarkivet.
Anne-Kristine Kronborg 2003. Boliger i Oslo. OBOS fra 1930-tallet til 1980-tallet.