lukk

Røverkollen

Gravfelt. I 1972 ble det registrert 3 skadede gravrøyser her. Disse har senere blitt sterkere skadet og fremtrer i dag som to rester etter røyser og to oppbygde røyser. Gravrøysene har sannsynligvis opprinnelig blitt anlagt i bronsealderen.

Bronsealder i Norge regnes som perioden mellom ca 1700-500 f.Kr. Jordbruk og husdyrhold var nå godt etablert, selv om jakt og fiske fremdeles sto sentralt i bronsealderhusholdningen. Bronse var enda et dyrt og sjeldent materiale så de fleste redskapene ble laget i stein og tre. Gravskikken i denne perioden bestod av større gravhauger og gravrøyser, gjerne med et kammer i midten, og branngraver.