lukk

Iledalen

Iledalen var en husmannsplass under Romsås gård. Den ble anlagt omkring 1850. Det var Lars Christensen og hans hustru Levetia som inngikk en husmannskontrakt med bonden på Romsås. De skulle betale en årlig avgift på 10 speciedaler, enten ved arbeid eller naturalia. Hvis husmannen ikke kunne utføre pliktarbeidet på hovedgården, måtte han selv skaffe en annen dugelig mann. Hvis han skulle dø, måtte enken forplikte seg til å stille med en mann. Husmannskontrakten inneholder en rekk med bestemmelser, og det var harde vilkår for denne befolkningsgruppen på 1800-tallet. Dersom han oppførte seg tro, lydig og skikkelig kunne han få beholde plassen i sin levetid. Videre heter det "Men gjør han sig skyldig i Ulydighed el paa anden Maade fornæmer Eieren eller senere Eiere af Gaarden er Festet Forbrudt, og Jordstykket gaar tilbage til Romsaas" Av de 16 personene som er registert på Romsås gård under folketellingen i 1865 oppholdt 11 seg på Iledalen. Kilde: Historien om Romsås - før OBOS-byen.Tron Sirevåg.